Archive for February, 2012

Demir family

Posted in Uncategorized with tags , , , , on February 11, 2012 by visegrad92

Azem(Osman)Demir, 1956-1992

Osman(Camil)Demir 1930-1992

 

Nefa(Dervis)Demir, 1938-1992

Azem and Nefa were found in Lake Perucac while Osman is still missing.

Kasapovic Hilmo and Zuhra

Posted in Uncategorized with tags , on February 11, 2012 by visegrad92

Hilmo Kasapovic 1938-1992

Zuhra(Kadrija)Kasapovic 1938-1992

Husband and wife missing since 1992.

Imamagic family

Posted in Uncategorized with tags , , on February 11, 2012 by visegrad92

Ahmed(Uzeir) Imamagic 1962-1992

Muharem(Uzeir) Imamagic 1956-1992

Aisa(Avdo) Imamagic 1906-1992

Two grandsons and their grandmother found in Lake Perucac.

Lake Perucac victim names released

Posted in Uncategorized with tags , , , on February 11, 2012 by visegrad92

Image: A child’s shoe found in Lake Perucac(Photo credits: Velija Hasanbegovic)

Perucac lake exhumations preliminary results

In the summer of 2010, lake Perucac was dried up due to turbine repairs. The surface of the lake uncovered dozens of bones of genocide victims from 1992-1995.  Expert teams of the Bosnian Missing Persons Institute(MPI) and the International Commission for Missing Persons(ICMP) spent a period of over three months digging through the soil in search of victim remains. This week the premilinary DNA results have been published.

Summary of MPI report:

–          Almost all the bodies were incomplete.

–          25% of the victims were female.

–          The oldest victims were Imamagic Aisa and Ohranovic Hasida(both born 1906).

–          The youngest victims is Podzic Haris (1988).

–          22% of the victims were over 60 years old.

–          15% of the victims dissapeared in Srebrenica and Zepa in 1995.

–          2 of the victims were Muslim recruits (from Visegrad and Jajce) who where called to serve the Yugoslav Peoples Army in 1991 in Pristina, Kosovo.

–          2 of the victims were victims from the Strpci abduction in  1993.

–          One of the victims was from the Sjeverin abduction in 1992.

–          The total number of victims is 162. 160 of them are Bosniaks and 2 are Serb soldiers who dissapeared at the Gorazde front in 1992.

For the official list of names published by the Missing Persons’ Institute please clich here.

Otkriven djelić tajni rijeke Drine u jezeru Perućac

Posted in Uncategorized with tags , , , on February 9, 2012 by visegrad92

Saopcenje Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, 09.02.2012. godine

Spisak preliminarno identificirani zrtava iz jezera Perucac 2010. godine

Saopštenje za javnost PERUCAC

perucac prilog tabele

Otkriven djelić tajni rijeke Drine u jezeru Perućac

 

Preliminarno identificirane 162 osobe

 

Sredinom ovog mjeseca počinje obdukcija nekompletnih posmrtnih ostataka žrtava koje su u ljeto 2010. godine pronađene tokom asanacije jezera Perućac.

Do ovog časa utvrđen je preliminarni identitet 162 osobe, a na temelju izoliranih jedinstvenih DNK profila osnovano se može pretpostaviti da je broj pronađenih žrtava veći od 200.

 

Žene

 

Među pronađenim žrtvama 40 (oko 25 %) su osobe ženskog pola, uključujući tri djevojčice uzrasta od 9,5 do 17,5 godina. Ukupan procenat nestalih osoba ženskog pola na nivou Bosne i Hercegovine je oko 13 %, što znači da je broj pronađenih u jezeru Perućac dvostruko veći od procenta na nivou Bosne i Hercegovine.

Imamagić Aiša i Ohranović Hašida rođene 1906. godine su ujedno i najstarije pronađene žrtve jezera Perućac.

 

Djeca

 

Ukupan broj pronađene djece je 10 (oko 6%), što je takođe dvostruko više od procenta nestalih maloljetnih osoba na nivou cijele zemlje.

Među pronađenom djecom je i troipogodišnji Podžić Haris, rođen 1988. godine koji je ujedno i najmlađa otkrivena žrtva jezera Perućac.

 

Stare osobe

 

Preliminarnom identifikacijom je utvrđeno da je 36 osoba (oko 22%) bilo starije od 60 godina u vrijeme njihovog nestanka, a među njima je 18 žrtava ženskog i 18 žrtava muškog pola.

 

Srebrenica i Žepa

 

Od ukupno 162 osobe njih 24 (oko 15%) su nestali na području Srebrenice i Žepe u julu i avgustu 1995 godine, a preostalih 138 žrtava nestali su tokom 1992. (135 osoba) i 1993. godine (3 osobe). Na području općina Višegrad, Foča, Rudo, Goražde, Rogatica, Priboj i Prijepolje (Republika Srbija), Kovin (Vojvodina) i Priština (Kosovo).

 

Regruti bivše JNA

 

U jezeru Perućac pronađena su i dva regruta bivše JNA koji su u toku 1991. godine upućeni na služenje vojnog roka u Kovina i Prištinu – Ahmetspahić Almas, rođen 17.11.1972. godine iz Višegrada i Meštrovac Ermin rođen 15.02.1973. iz Jajca.

 

Štrpci – otmica iz voza „Lovćen“ 671

 

Dva od 19 putnika voza koji je saobraćao na relaciji Beograd – Bar, koji su oteti na željezničkoj stanici u mjestu Štrpci 27.02.1993. godine pronađeni su u jezeru Perućac. Radi se o državljanima Republike Srbije – Ćorić Rasimu i Republike Crne Gore – Rastoder Jusufu.

Ranije su takođe u jezeru Perućac pronađeni nekompletni ostaci i trećeg putnika Zupčević Halila, dok posmrtni ostaci preostalih 16 putnika još uvijek nisu pronađeni.

Sjeverin – otmica iz autobusa

 

Posmrtni ostaci Hodžić Medredina, jednog od 16 otetih putnika 22.10.1992. godine iz autobusa u mjestu Sjeverin, općina Priboj (Republika Srbija) su takođe pronađeni u Jezeru Perućac.

Nacionalna pripadnost

 

Od 162 preliminarno identificirane žrtve 160 su bošnjačke i 2 srpske nacionalnosti.

 

Reasocijacija ranije ekshumiranih žrtava

 

Dijelovi posmrtnih ostataka 25 žrtava od 162 do sada preliminarno identificiranih žrtava su ekshumirani tokom ranijih asanacija jezera Perućac na lokalitetima sela Kurtalići (2000. godine), Kameničko točilo (2000. godine) i Barimo (2005. godine).

 

Lokacije

 

Žrtve su pronađene na više od 60 mikrolokacija u 30 sela i zaselaka na području općina Višegrad, Rogatica, Srebrenica i Bajina Bašta (Republika Srbija).

 

Rezervni koštani uzorci

 

Laboratorija za DNK analizu u Tuzli još uvijek radi na izolaciji DNK profila iz više od 100 uzetih rezervnih koštanih uzoraka, što će sigurno rezultirati kompletiranjem već identificiranih ili utvrđivanjem novih identiteta žrtava.

 

Identifikacija

 

O terminu konačne identifikacije preliminarno identificiranih žrtava porodice će biti obavještene nakon što se okonča proces obdukcije i DNK analiza.

 

Zahvalnica

 

Institut koristi priliku da se još jedanput zahvali svim volonterima, institucijama i privrednim subjektima bez čije nesebične pomoći pri asanaciji jezera Perućac bi postignuti rezultati bili znatno skromniji.

 

Dodatne informacije

 

Za sve dodatne informacije članovi porodica i zainteresirani se mogu obratiti članu Kolegija direktora gosp. Mašović Amoru putem mobilnog telefona 061-143-144 ili putem telefona 033/715-910.

 

 

 

Sarajevo, 09.02.2012.

 

Stručni saradnik za odnose sa javnošću

Čengić Lejla

 

 

R.B. PREZIME (IME OCA) IME God. Rođenja POL Nacionalnost godina nestanka
1 AHMETAGIĆ (LATIF) SALKO 1947 M BOŠNJAK 1992
2 AHMETSPAHIĆ (HALIM) HASIBA, rođ. DELJO 1935 Ž BOŠNJAK 1992
3 AHMETSPAHIĆ (HAMDO) ALMAS 1972 M BOŠNJAK 1992
4 AHMETSPAHIĆ (HAMED) JASMINA 1968 Ž BOŠNJAK 1992
5 AHMETSPAHIĆ (HASAN) HAMED 1928 M BOŠNJAK 1992
6 ALIĆ (ĐULAN) DAHMO 1958 M BOŠNJAK 1995
7 ALIĆ (ĐULAN) MUJO 1970 M BOŠNJAK 1995
8 ALIĆ (MUJO) FADIL 1965 M BOŠNJAK 1992
9 ALIŠAH (HILMO) BEJTA, rođ. NIKŠIĆ 1931 Ž BOŠNJAK 1992
10 ALJIĆ (MEHMED) SMAIL 1967 M BOŠNJAK 1992
11 ALJUŠEVIĆ (NUSRET) MERSIHA 1978 Ž BOŠNJAK 1992
12 ATIĆ (OSMAN) MIRSAD 1967 M BOŠNJAK 1995
13 AVDAGIĆ (MEHO) SABIT 1965 M BOŠNJAK 1992
14 AVDIĆ (HALID) SAMID 1964 M BOŠNJAK 1995
15 AVDIĆ (IDRIZ) HAJRUDIN 1961 M BOŠNJAK 1995
16 AVDIĆ (OSMAN) NAZIJA, rođ. SJUTROVIĆ 1939 Ž BOŠNJAK 1992
17 AVDIĆ (ŠEVKO) AHMEDIN 1959 M BOŠNJAK 1995
18 BAJRAKTAREVIĆ (MUHIDIN) MUHAREM 1968 M BOŠNJAK 1992
19 BAŠIĆ (HASAN, zv.BEĆO) HIMZO 1933 M BOŠNJAK 1992
20 BEĆIROVIĆ (ĆAMIL) AIŠA, rođ. OHRANOVIĆ 1922 Ž BOŠNJAK 1992
21 BEGIĆ (ALIJA) SEJDALIJA 1961 M BOŠNJAK 1995
22 BEŠIĆ (OSMAN) FARUK 1941 M BOŠNJAK 1992
23 BEŠIREVIĆ (HADŽO) RASIM 1936 M BOŠNJAK 1992
24 BEŠIREVIĆ (IDRIZ) ŠABAN 1947 M BOŠNJAK 1992
25 BEŠIREVIĆ (REDŽO) HANIFA, rođ. JUNUZOVIĆ 1949 Ž BOŠNJAK 1992
26 BRGULJA (MEDO) SARIJA 1964 M BOŠNJAK 1992
27 BULATOVIĆ (IBRAHIM) ISMET 1959 M BOŠNJAK 1992
28 BUMBULOVIĆ (SALIH) ŠUKRIJA 1964 M BOŠNJAK 1995
30 COCALIĆ (CAMIL) RAMIZ 1969 M BOŠNJAK 1992
31 COCALIĆ (HIMZO) AVDIJA ILI COCALIĆ (HIMZO) HAMED 1970 ILI 1965 M BOŠNJAK 1995
32 COCALIĆ (HUSO) HUSEIN 1967 M BOŠNJAK 1995
29 ČAGARA (SERIF) SALKO 1952 M BOŠNJAK 1992
34 ĆORIĆ (MUSO) RASIM 1952 M BOŠNJAK 1993
33 ĆOSIĆ (MUSTAFA) SAFET 1956 M BOŠNJAK 1995
35 DEDIĆ (BAJRO) MUŠA, rođ. MUTAPČIĆ 1922 Ž BOŠNJAK 1992
36 DEMIR (DERVIŠ) NEFA, rođ. RAŠIDAGIĆ 1924 Ž BOŠNJAK 1992
37 DEMIR (MEHO) HIMZO 1938 M BOŠNJAK 1992
38 DEMIR (OSMAN) AZEM 1956 M BOŠNJAK 1992
39 DERVIŠEVIĆ (MUŠAN) DIKA, rođ. HAJDAREVIĆ 1929 Ž BOŠNJAK 1992
40 DIZDAREVIĆ (BEKTO) ŠAHIN 1925 M BOŠNJAK 1992
41 DIZDAREVIĆ (MEHO) IBRAHIM 1931 M BOŠNJAK 1992
42 DUDEVIĆ (HASAN) ŠABAN 1935 M BOŠNJAK 1992
43 DURIĆ (MUJO) MUNIB 1956 M BOŠNJAK 1992
44 DURO (SALKO) AZIZ 1938 M BOŠNJAK 1992
45 FAZLIĆ (ŠERFO) ABID 1923 M BOŠNJAK 1992
46 HAJDAREVIĆ (HABIB) SALKO 1954 M BOŠNJAK 1992
47 HAJDAREVIĆ (HUSEIN, zv. HUSO) HANIFA 1926 Ž BOŠNJAK 1992
48 HAJDAREVIĆ (IMŠIR) HABIB 1922 M BOŠNJAK 1992
49 HAJDARPAŠIĆ (IBRIŠIM) HATIDŽA, rođ. KASAPOVIĆ 1940 Ž BOŠNJAK 1992
50 HASEČIĆ (MUŠAN) HANA, rođ. ĆATO 1937 Ž BOŠNJAK 1992
51 HASEČIĆ (REMZO) ALMA 1982 Ž BOŠNJAK 1992
52 HASEČIĆ (REMZO) NERMIN 1977 M BOŠNJAK 1992
53 HASKOVIĆ (HUZEIR) RIZO 1968 M BOŠNJAK 1992
54 HODŽIĆ (KADRIJA) EDIN 1972 M BOŠNJAK 1992
55 HODŽIĆ (RASIM) MEDREDIN 1962 M BOŠNJAK 1992
56 HODŽIĆ (ZEJNIL) ALIJA 1934 M BOŠNJAK 1992
57 HOTA (FEHIM) HUSO 1931 M BOŠNJAK 1992
58 HOTA (HUSO) MIRSAD 1958 M BOŠNJAK 1992
59 HRUSTIĆ (MEHO) BEŠIR 1930 M BOŠNJAK 1992
60 HUSOVIĆ (RASIM) IZET 1940 M BOŠNJAK 1993
61 IBIŠEVIĆ (AHMET) FATIMA, rođ. ČUKOJEVIĆ 1950 Ž BOŠNJAK 1992
62 IMAMAGIĆ (AVDO) AIŠA 1906 Ž BOŠNJAK 1992
63 IMAMAGIĆ (UZEIR) AHMED 1964 M BOŠNJAK 1992
64 IMAMAGIĆ (UZEIR) MUHAREM 1956 M 1992
65 ISAKOVIĆ (MUSTAFA) SINAN 1967 M BOŠNJAK 1995
66 JAMAK (RAŠID) HUSO 1934 M BOŠNJAK 1992
67 JAMAK (ŠAĆIR) ZEJFA, rođ. USTAMUJIĆ 1938 Ž BOŠNJAK 1992
68 JAŠAREVIĆ (ASIM) MUHAMED 1976 M BOŠNJAK 1992
69 JAŠAREVIĆ (ĆAMIL) ZARFA, rođ. NALO 1931 Ž BOŠNJAK 1992
70 JAŠAREVIĆ (REŠO) REŠID 1918 M BOŠNJAK 1992
71 KADRIĆ (HADŽO) SINAN 1961 M BOŠNJAK 1992
72 KADRIĆ (RAMO) MUSTAFA 1939 M BOŠNJAK 1992
73 KADRIĆ (RAMO) ŠAHMAN 1943 M BOŠNJAK 1992
74 KAHRIMAN (RAMO) JAKUF 1922 M BOŠNJAK 1992
75 KARAMAN (MURAT) AHMET 1927 M BOŠNJAK 1992
76 KARAMAN (MUSTAFA) SAFET 1949 M BOŠNJAK 1992
77 KEŠMER (IBRO) SULEJMANA 1919 Ž BOŠNJAK 1992
78 KEŠMER (OSMAN) NUSRET 1951 M BOŠNJAK 1992
79 KLAČAR (ZULFO) FATIMA, rođ. FEHRIĆ 1941 Ž BOŠNJAK 1992
80 KOS (MEDO) REŠO 1931 M BOŠNJAK 1992
81 KOS (RAMO) NAIL 1907 M BOŠNJAK 1992
82 KURSPAHIĆ (HASIB) RASEMA 1922 Ž BOŠNJAK 1992
83 KURSPAHIĆ (OSMAN) HIDAJET 1957 M BOŠNJAK 1992
84 KUSTURA (HASIB) AZIZ 1935 M BOŠNJAK 1992
85 KUSTURA (IBRO) HASIBA 1934 Ž BOŠNJAK 1992
86 KUSTURA (IBRO) ŠEVALA, rođ. KASAPOVIĆ 1937 Ž BOŠNJAK 1992
87 LIPA (ASIM) HAMLET 1959 M BOŠNJAK 1992
88 MALAGIĆ (BAJRO) NEDŽAD 1974 M BOŠNJAK 1992
89 MAMELEDŽIJA (AVDO) SABIT 1936 M BOŠNJAK 1992
90 MEĐUSELJAC (DZEMAIL) IBRO 1941 M BOŠNJAK 1992
91 MEĐUSELJAC (RASIM) MASA 1930 Ž BOŠNJAK 1992
92 MEMIŠEVIĆ (HALIL) KASIM 1923 M BOŠNJAK 1992
93 MEMIŠEVIĆ (HUSO) DERVIŠA 1921 Ž BOŠNJAK 1992
94 MEMIŠEVIĆ (JUSUF) HABIB 1943 M BOŠNJAK 1992
95 MEŠTROVAC (SMAJO) ERMIN 1973 M BOŠNJAK 1992
96 MIRVIĆ (NEZIR) MIRSAD 1965 M BOŠNJAK 1992
97 MRDIĆ (AVDO) OSMAN 1965 M BOŠNJAK 1992
98 MUHAREMOVIĆ (NURKO) NUSRET 1956 M BOŠNJAK 1992
99 MUHIĆ (RASIM) ADIL 1950 M BOŠNJAK 1992
100 MULAHASIĆ (SALKAN) MEDO 1930 M BOŠNJAK 1992
101 MUMINOVIĆ (HAKIJA) VAHDET 1977 M BOŠNJAK 1995
102 MUMINOVIĆ (RASIM) REDŽO 1959 M BOŠNJAK 1995
103 MUŠANOVIĆ (MEHMED) AJKA, rođ. RAMIĆ 1933 Ž BOŠNJAK 1992
104 OHRANOVIĆ (AVDO) HAŠIDA 1906 Ž BOŠNJAK 1992
105 OMEROVIĆ (MEHO) RASIM 1949 M BOŠNJAK 1992
106 OMEROVIĆ (OHRAN) RABIJA, rođ. ARNAUTOVIĆ 1912 Ž BOŠNJAK 1992
107 OSMANAGIĆ (ARIF) ŠUKRIJA 1955 M BOŠNJAK 1995
108 PARIĆ (RIZO) ALEM 1979 M BOŠNJAK 1995
109 PJEVO (MUHAREM) KADRIJA 1962 M BOŠNJAK 1992
110 PJEVO (NEZIR) SEAD 1973 M BOŠNJAK 1992
111 PODŽIĆ (JAKUF) HARIS 1988 M BOŠNJAK 1992
112 RADOVIĆ (JOVAN) TIOSLAV 1951 M SRBIN 1992
113 RAMIĆ (EDHEM) ALAGA 1969 M BOŠNJAK 1992
114 RASTODER (HAKIJA) JUSUF 1939 M BOŠNJAK 1993
115 RIBAC (HASAN) MUSTAFA 1966 M BOŠNJAK 1992
116 RIBAC (IBRAHIM) NEDŽAD 1963 M BOŠNJAK 1992
117 RIBAC (IBRO) IBRAHIM 1934 M BOŠNJAK 1992
118 RIBAC (SMAJO) RAMIZA 1939 Ž BOŠNJAK 1992
119 RIDŽAL (ŠAĆIR) RAMIZ 1951 M BOŠNJAK 1995
122 SALIĆ (SADIK) AIŠA 1921 Ž BOŠNJAK 1992
125 SEJDIĆ (IBRO) FAHRIJA, zv.FAHRA 1950 Ž BOŠNJAK 1992
126 SELIMOVIĆ (HASIB) RIZO 1965 M BOŠNJAK 1995
127 SELIMOVIĆ (OMER) IBRAHIM 1969 M BOŠNJAK 1995
128 SELIMOVIĆ (OSMAN) RAMIZ 1969 M BOŠNJAK 1995
130 SMAJIĆ (MUSAN) MUHIDIN 1970 M BOŠNJAK 1992
131 SMAJIĆ (OSMAN) ENIZ 1947 M BOŠNJAK 1992
132 SMAJIĆ (SABRIJA) KEMAL 1977 M BOŠNJAK 1995
133 SMAJLOVIĆ (HABIB) OHRAN 1961 M BOŠNJAK 1995
134 SMAJLOVIĆ (IDRIZ) ELVIR ILI SMAJLOVIĆ (IDRIZ) NERMIN 1971, 1974 M BOŠNJAK 1995/1992
135 SMAJLOVIĆ (NESIB) NESIBA, rođ. GLUŠČEVIĆ 1954 Ž BOŠNJAK 1992
136 SOFTIĆ (MEHMED) MEHO 1924 M BOŠNJAK 1992
137 SUBAŠIĆ (OMER) ZIJAD 1961 M BOŠNJAK 1992
138 SUBAŠIĆ (SAFET) ASIM 1954 M BOŠNJAK 1992
139 SUĆESKA (ABDULAH) SUAD 1967 M BOŠNJAK 1992
120 ŠABANOVIĆ (AGAN) MEHMED 1934 M BOŠNJAK 1992
121 ŠABANOVIĆ (NURIJA) MUSTAFA 1929 M BOŠNJAK 1992
123 ŠEHIĆ (MUJO) RASIM 1947 M BOŠNJAK 1992
124 ŠEHIĆ (RASIM) ENVER 1972 M BOŠNJAK 1992
129 ŠIŠIĆ (IBRO) IBRAHIM 1936 M BOŠNJAK 1992
140 ŠUTROVIĆ (MUJO) MUAMER 1984 M BOŠNJAK 1992
141 ŠUTROVIĆ (OSMAN) MUJO 1921 M BOŠNJAK 1992
142 TABAKOVIĆ (MEDO) RABIJA 1974 Ž BOŠNJAK 1992
143 TODOROVIĆ (RADE) BUDIMIR 1955 M SRBIN 1992
144 TOSKIĆ (AHMET) ZUMRA, rođ. HADŽIĆ 1938 Ž BOŠNJAK 1992
145 TUFEKČIĆ (HASAN) RAMIZ 1950 M BOŠNJAK 1992
146 TUFEKČIĆ (OSMAN) HAŠA, rođ. KUKA 1917 Ž BOŠNJAK 1992
147 TURUDIĆ (MEHO) VASVIJA, rođ. TABAKOVIĆ 1940 Ž BOŠNJAK 1992
148 TVRTKOVIĆ (NAZIF) RAMIZA 1923 Ž BOŠNJAK 1992
149 TVRTKOVIĆ (SULEJMAN) SELIM 1975 M BOŠNJAK 1992
150 USTAMUJIĆ (ABDULAH) SALEM 1954 M BOŠNJAK 1992
151 USTAMUJIĆ (RASIM) MUAMERA 1974 Ž BOŠNJAK 1992
152 VELJAN (DELIJA) ISMET 1952 M BOŠNJAK 1992
153 VILA (MUSTAFA) NERMIN 1963 M BOŠNJAK 1992
154 VILIĆ (OSMAN) HUSEIN 1954 M BOŠNJAK 1992
155 ZEJNILHODŽIĆ (MUJO) RASEMA 1928 Ž BOŠNJAK 1992
156 ZUBAN (HIMZO) ESAD 1956 M BOŠNJAK 1992
157 ZUKIĆ (DŽEMAIL) FARUK 1974 M BOŠNJAK 1992
158 ZUKIĆ (MEDO) SEHIJA 1961 Ž BOŠNJAK 1992
159 ZUKIĆ (MEHMED) DŽEMAIL 1948 M BOŠNJAK 1992
160 ZUKIĆ (SULEJMAN) FAHRUDIN 1976 M BOŠNJAK 1995
161 ZUKO (EMIN) RAŠID 1920 M BOŠNJAK 1992
162 ZULČIĆ (ENIZ) SABAHUDIN 1969 M BOŠNJAK 1992

Aljusevic family

Posted in Uncategorized with tags , , , on February 4, 2012 by visegrad92

Nusret Aljusevic 1939-1992

Fata Aljusevic 1947-1992

Mersiha(Nusret) Aljusevic 1978-1992

Himzo Tabakovic

Posted in Uncategorized with tags , on February 4, 2012 by visegrad92

Himzo Tabakovic 1922-07.06.1992

Visegrad mass murderers: Oliver Krsmanovic

Posted in Uncategorized with tags , , on February 1, 2012 by visegrad92

Facts of the Indictment:

The Indictment alleges inter alia that in the period from spring 1992 to the fall 1995, the Accused Oliver Krsmanović, as a member of the 2nd Podrinjska Light Infantry Brigade, perpetrated and aided in the perpetration of murders and enforced disappearances of the non-Serb civilian population of Višegrad Municipality. According to the Indictment, the Accused Krsmanović participated in severe deprivation of physical liberty and other inhumane acts intentionally causing strong bodily and mental pain and suffering to the non-Serb civilians. It is also alleged that on 27 June 1992, the Accused Krsmanović, together with Milan Lukić and members of his group, participated in an unlawful imprisonment of 70 Bosniak civilians and their killing in the settlement of Bikavac, Višegrad Municipality. In early June 1992, the Accused Krsmanović participated in the rape and other forms of grave sexual abuse of the Bosniak women unlawfully detained in the Vilina Vlas hotel in Višegrad Municipality. (Source: Court of Bosnia & Herzegovine)